Adım Adım İstanbul “Üsküdar”

Üsküdar, İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan bir ilçesidir. Kuzeyde Beykoz, kuzeydoğuda Ümraniye, doğuda Ataşehir, güneyde Kadıköy ve batıda İstanbul Boğazı’yla çevrilidir. Üsküdar ilçesi, Marmara Denizi ile Boğaz sularının birleştiği yerde Kocaeli Yarımadası’nın ucunda, iki yakası tepelerden oluşan derin ve denize açık bir vadi içinde kurulmuştur. Yüz ölçümü 36 kilometrekare olan Üsküdar, doğudan batıya doğru geniş…

Adım Adım İstanbul “Bağdat Caddesi”

Bağdat Caddesi yada kısaca Cadde, İstanbul’un Anadolu yakasında,Kadıköy ilçesinde yer alır.Bostancı’dan başlayıp, Kızıltoprak’daki Bostancı köprüsüne kadar devam eden Bağdat Caddesi 9 kilometrelik bir yoldur.   Cadde’nin geçmişi Bizans’a kadar dayanır ama bu dönemki adı bilinmemektedir. İstanbul’un fethedilmesinden de önce, ticaret kervanları ve ordular tarafından, Bizans’ı Anadoluya bağlayan bir yol olarak kullanılan Bağdat Caddesi,Osmanlı İmparatorluğu döneminde…

Adım Adım İstanbul “Çengelköy”

Boğaziçi’nin Anadolu yakasında, Beylerbeyi ile Vaniköy arasında, yeşillikler içinde, tarihi dokusunu nispeten koruyabilmiş, Üsküdar`a bağlı, bir semttir. Çengelköy’e ilk olarak,birinci koy anlamına gelen ”Protos Diskos” daha sonra da ”Ta metanias “(Tövbekarlar) adı verilmiştir. Bizans döneminde, İmparator Justinien`in karisi Sophia icin yaptirdigi saraydan dolayı “Sophianae” olarak adlandırılan semte, Osmanlı döneminde ise gemi çapaları burada yapıldığı için…

Adım Adım İstanbul “Bahariye Caddesi”

  Bahariye Caddesi, Kadıköy’ün ünlü altı yoludan biridir. 1992 yılında araç trafiğine kapatılan Bahariye Caddesi,Altıyol göbekten hafif bir yokuşla eski Moda havuzuna kadar uzanır. 2003 yılından beri, Nostaljik Kadıköy-Moda tramvay hattı, boydan boya caddeden geçmektedir.   Bölge, vaktiyle Kadıköy ahalisinin temiz havasıyla ünlü, önemli mesire alanlarından biriymiş. O vakitlerde buranın “baharlık” olarak adlandırılması, bu caddenin…

Adım Adım İstanbul “Beylerbeyi”

Beylerbeyi,İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan,tarihi Bizans dönemine kadar uzanan Boğaz semtlerinden biridir. Kuzguncuk ile Çengelköy arasında yer alan semt günümüzdeki adını, Sultan III. Murat zamanında saraya yakınlığı ile tanınan, Maraş doğumlu Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa’dan almıştır.     Ünlü gezgin İnciciyan’a göre, Büyük Kontstantinus’un diktirdiği bir haçtan dolayı Bizans döneminde “İstavroz Bahçeleri” adıyla anılan yerleşim, Osmanlı…

Adım Adım İstanbul “Fenerbahçe”

  Fenerbahçe Parkı, Kadıköy Kalamış’da, Fenerbahçe burnunda yer alan parktır. Bir adanın üzerinde bulunan park, Fenerbahçe Burnu’na bir köprüyle bağlanmaktadır. Fenerbahçe adası bugünkü adını, yarımadanın batı ucundaki fener kulesinden almıştır. Kalkhedon’un içinde yer alan Fenerbahçesi, Kadıköy’ün mezarlığı idi. Bizans çağında Hiera ve Heraia adını alan bu toprak parçasının ilk görkemini kazanması, Doğu Roma İmparatoru İustinianus’un…

Adım Adım İstanbul “Anadolu Hisarı ve Göksu”

Anadoluhisarı, İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde, Anadolu yakasında, Göksu Deresi’nin denize aktığı bölgede, aynı adı taşıyan hisarın çevresinde ve ardındaki yamaçlarda kurulmuş; yalı, villa ve diğer konutların yoğun olarak bulunduğu; turistik yanı da olan, Beykoz ilçesi’ne bağlı Boğaziçi semtidir. Günümüzde Anadolu Hisarı’nın bulunduğu yerde daha önceleri bir Zeus tapınağı olduğu rivayet edilmektedir. Bazı kaynaklarda Göksu…

Adım Adım İstanbul “Moda”

Moda, Kadıköy ile Fenerbahçe arasındaki bir burunda yer alan tarihi semttir.    Bu güzel semte verilen isimler arasında,surlar içideki kara anlamına gelen “Motta” kelimesinin de geçtiği görülür. Moda’da yaşadığı bilinen ilk uygarlık Fenike uygarlığıdır (M.Ö.1200-539). Yapılan kazılar sonunda ortaya çıkmıştır ki, Moda Burnu’ndaki Kalkedon şehri, Fenikeliler(Kenaniler) tarafından, Karadeniz kıyılarında kurdukları şehirlere hareket etmeden önce, ihtiyaçlarını…